Zoeken binnen Mediatonborger.nl

Tarieven

Alles in één pakket of uur tarief

uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 185,00 per uur, excl. BTW.

Indien u gaat scheiden moet u er rekening mee houden dat de Rechtbank ook kosten zal berekenen, het griffierecht, en daarnaast bent u nog een bedrag kwijt voor het indienen van het verzoekschrift, totaal zijn deze kosten € 530,00 (incl. BTW), tenzij partijen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kan het tarief lager uitvallen.

alles in één-pakket scheiden

De vergoeding die u betaalt voor het alles in één pakket is een vast bedrag. Bij scheiding zijn de kosten van de Rechtbank en de indiening van het verzoekschrift bij de prijs in begrepen….

U maakt de keuze afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw eigen wensen. Voorafgaand aan het mediationtraject ontvangt u informatie over te betalen kosten. Zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Wellicht worden de kosten van de mediation gedekt door die verzekering. Komt u in aanmerking voor een toevoeging? MediationBorger werkt ook op basis van toevoeging. Wilt u weten of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt? Kijk dan op de website van de Raad van de Rechtsbijstand.