Zoeken binnen Mediatonborger.nl

Nieuws en filmpjes

Meer ouders onterven een kind. Pijnlijk, én ingewikkeld. ‘Familiebanden zijn losser geworden’

 

 

 

 

Notarissen zien steeds meer mensen die een kind willen onterven. Maar welke impact heeft dat op de volgende generatie? Is onterven van een kind dan wel de oplossing? Voor het echte gesprek hierover kunt u terecht bij een VMN notaris (mr. Christel Vogelesang)

 

07-12-2015 Ruzie over de erfenis? Mediation biedt nieuw perspectief bij verstoorde verhoudingen binnen families.

NOS Geld en familie is een explosief mengsel! Lees het hele artikel

23-06-2015 Kamer neemt de partneralimentatie op de schop

De partneralimentatie moet omlaag en hoeft nog maximaal vijf jaar te worden betaald, vindt een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66. De drie partijen hebben een wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden.

Nu betalen ex-partners nog twaalf jaar partneralimentatie. Dat wordt in het wetsvoorstel ingekort naar de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Als een huwelijk korter dan drie jaar heeft standgehouden, hoeft niets meer te worden overgemaakt.

De nieuwe wet maakt een uitzondering voor ex-partners die langer dan vijftien jaar getrouwd waren en binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereiken. Zij houden langer recht op alimentatie.

Een andere uitzondering zijn de ex-partners die het grootste deel van de zorg van de kinderen op zich nemen. Die krijgen alimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is.

23-06-2015 Scheiden kun je leren!

Tips om beter te scheiden, Lees het artikel van Trouw!

1. Denk aan de kinderen

2. Doe normaal

3. Scheiden kun je leren

4. Zorg voor jezelf

5. Zorg voor vrienden

09-10-2014 Kinderen krijgen vaker een stem in rechtszaken

Problematische echtscheidingen, voogdijkwesties, uithuisplaatsingen; gezinsproblemen leiden regelmatig tot een rechtszaak. Normaal gesproken nemen ouders alle belangrijke beslissingen voor hun kind, maar dat gaat wringen als er een conflict ontstaat tussen wat ouders willen en de belangen van het kind. Ouders kunnen advocaten inhuren om hun belangen goed te vertegenwoordigen, maar wie komt op voor het kind? De gerechten hebben richtlijnen opgesteld voor het vaker inschakelen van de bijzondere curator, die uitsluitend de belangen van het kind behartigt. In een protocol opgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) staat in welke gevallen de bijzondere curator benoemd kan worden, wat van hem of haar verwacht kan worden, wie voor de benoeming in aanmerking komt en wie daarom kan vragen. De bedoeling is dat alle rechters voortaan op dezelfde manier omgaan met verzoeken tot benoeming van zo’n belangenbehartiger.

06-10-2014 Wijzigingen ten aanzien van kinderen in het Belastingplan 2015

Wat zijn de wijzigingen in 2015 ten aanzien van kinderen? De aftrek voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar komt te vervallen per 1 januari 2015. Daarnaast komt de alleenstaande ouder korting komt te vervallen per 1 januari 2015. Nieuw is de alleenstaande ouderkop. Deze kop wordt toegevoegd aan het kindgebondenbudget. De alleenstaande ouderkop bedraagt € 2.800,00 en wordt samen met het andere kindgebondenbudget afgebouwd naarmate het verzamelinkomen hoger wordt.  De afbouw begint bij een verzamelinkomen van € 19.767 en zal met 6,75% daarboven afnemen.

18-09-2014 Algemeen Dagblad: Babette van Veen “Scheiding was een geschenk”

 Lees het artikel van het Algemeen Dagblad via onderstaande link:http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Show/article/detail/3750118/2014/09/18/Babette-van-Veen-Scheiding-was-een-geschenk.dhtml

 18-09-2014 Rechtspraak reageert op Troonrede en Miljoenennota

Uit de Miljoenennota blijkt verder dat het kabinet van plan is de griffierechten minder fors te verhogen (32 miljoen euro in plaats van 45 miljoen euro.) Griffierechten is het geld dat betaald moet worden voor een gang naar de rechter. De Raad voor de rechtspraak signaleerde eerder in juni 2013 in een wetgevingsadvies al dat een verhoging van de griffierechten op gespannen voet kan staan met de toegang tot de rechter. Ondanks dat het kabinet nu aankondigt de griffierechten minder fors te verhogen, blijft het de vraag of de toegang tot de rechter voldoende gewaarborgd is. Dit betreft met name de toegang tot de kantonrechter voor kleine geschillen en de toegang tot hoger beroep. De Raad voor de rechtspraak zal de uitwerking van de plannen uit de Miljoenennota op deze punten met extra aandacht beoordelen.

17-09-2014 Raad voor de rechtspraak: alle risico’s erfgenamen uitsluiten

De Raad voor de rechtspraak plaatst kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel dat erfgenamen moet beschermen tegen onverwachte schulden. In plaats daarvan pleit de Raad voor een stelsel waarin voor erfgenamen alle financiële risico’s zijn afgedekt.
 
In het huidige erfsysteem zijn er drie opties. Een erfgenaam kan een nalatenschap volledig (‘zuiver’) aanvaarden, beneficiair aanvaarden (alleen als het saldo van baten en schulden positief is) of verwerpen. Als iemand een nalatenschap zuiver aanvaardt, kan het gebeuren dat er later onverwachte schulden (‘lijken in de kast’) opduiken. Als een erfenis eenmaal is aanvaard, betekent dit dat schulden met privé-vermogen moeten worden betaald. Daarom adviseert de Raad, naast het tot norm stellen van het systeem van beneficiaire aanvaarding, ook de procedure helderder in de wet op te nemen en hierover meer voorlichting te geven.

31-03-2014 Vechtscheiding groeiend probleem

 Bekijk het filmpje via deze link:http://nos.nl/video/629977-vechtscheiding-groeiend-probleem.html

 31-03-2014 Kinderombudsman Vechtscheiding is kindermishandeling

 Aflevering Marc Dullaert frame op 221,759Kinderombudsman in gesprek met Sven Kockelmann: Vechtscheiding is kindermishandeling. Bekijk het filmpje via onderstaande link. http://www.gezond24.nl/tv-uitzending/KN_1656657/Kinderombudsman-vechtscheiding-is-kindermishandeling