Zoeken binnen Mediatonborger.nl

Scheiden in overleg

Juridisch en emotioneel proces

Mediation Borger geeft u de mogelijkheid om uw scheiding van A tot Z te regelen. Een scheiding is niet alleen een juridisch proces, maar ook een emotioneel proces. De mediator stelt u vragen die tot gevolg hebben dat u meer begrip zal krijgen voor het scheidingsproces waar u in zit.  Aan dit psychologische proces wordt ruim aandacht besteed. Een enkele keer komt het voor dat partijen meer tijd nodig hebben om te kijken of de scheiding definitief is of niet.

Financieel

Naast dit psychologische proces moet er zakelijk natuurlijk ook veel geregeld worden. U wilt weten waar u financieel aan toe bent na de scheiding. MediationBorger werkt met een speciaal rapport, waaruit duidelijk uw inkomsten en financiële verplichtingen zullen blijken. Zodat u ook na de scheiding weet wat u heeft te besteden. Ook wordt gekeken wat de fiscale toeslagen voor gevolgen hebben na de scheiding.

Eigen woning en vermogen

De verdeling van het vermogen of de aansprakelijkheid van eventuele schulden zal worden bekeken. Er zal altijd naar worden gestreefd om binnen de kaders van de wetgeving de verdeling voor beide partijen gunstig te laten uitkomen. Aan de eigen woning wordt in de huidige economische tijd speciale aandacht besteed. Wat is de overwaarde, of is er onderwaarde? Wat is de waarde van de opgebouwde spaarverzekeringen of beleggingen. Wie van beiden wil in de woning blijven wonen, of is het wenselijk dat de woning wordt verkocht?

Ondernemer

Voor ondernemers brengt een scheiding veel onzekerheden met zich mee. Moet ik mijn ex-partner uitkopen? Hoe zit het met de continuïteit van mijn onderneming? Vragen die om extra aandacht krijgen tijdens de mediation. Juist voor ondernemers geeft mediation kansen om op een goede manier en met het oog op de toekomt de scheiding af te handelen.

Ouderschapsplan

Aan het ouderschapsplan wordt speciale aandacht besteed.  U gaat vanuit de situatie dat u gezamenlijk in het huwelijk voor uw kinderen zorgde naar een situatie dat u ieder afzonderlijk voor uw kinderen zorgt. Uw relatie eindigt, maar de zorg voor de kinderen niet. Dit proces zal worden begeleidt en inzichtelijk voor u worden gemaakt. Essentieel is dat u met elkaar blijft communiceren. Hoe u dat gaat doen, zullen we bespreken.

Ook is er aandacht voor de toekomstige rol van opa’s en oma’s in het leven van uw kinderen. Vele grootouders passen tegenwoordig vaak op hun kleinkinderen, en zijn bang dat zij de contacten met hun kleinkinderen zullen verliezen als de ouders gaan scheiden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door het betrekken van kinderen bij de scheiding de overeengekomen afspraken tussen de ouders beter stand houden. Er zal daarom tijd worden besteed om met de kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar een gesprek te hebben. Het is erg leuk om de kinderen te laten vertellen hoe zij de scheiding ervaren. Uiteraard gebeurt dit op een wijze die bij de leeftijd van de kinderen past.

Gesprekken met kinderen

Kinderen beleven de scheiding totaal anders als ouders, maar toch voelt het voor kinderen ook alsof zij zelf gaan scheiden. Ze praten in termen van: “toen wij gingen scheiden….” Het ergste wat in een scheiding is voor kinderen als hun ouders ruzie maken waar zij zelf bij zijn. Lieke, een meisje van vijf vertelde me: “Papa en mama moeten stoppen met ruzie maken en schreeuwen”.

Noa van zeven vertelde me: “Als papa en mama ruzie maken, dan is het alsof ze het tegen mij hebben”. Op mijn vraag of ze dan ook pijn voelde in haar buik zei ze: “Nee, maar wel in mijn hart, dan voelt het alsof mijn hart moet huilen.”

Ouders ervaren het als prettig om te weten wat in hun kind omgaat. Het is een eenvoudige, doelgerichte methode om de kinderen ook het woord te geven.

Indien u naast het gesprek met uw kind nog wilt dat uw kind geholpen wordt in het proces van het verwerken van de scheiding dan adviseer ik u om gebruik te maken van een kindercoach die ook een opleiding hiervoor heeft gevolgd. Ik werk samen met Jeannette Westenberg. Zij is KIES kindercoach. U kunt contact met haar opnemen via haar website: www.oorsprong.nu.

Alimentatie

De berekening van de kinder- en/of partneralimentatie komt aan bod. Dit is natuurlijk een onderwerp wat heel gevoelig ligt, maar de ervaring leert dat met een inzichtelijke en heldere berekening partijen er altijd samen uitkomen.

Pensioenrechten

Ten slotte is er aandacht voor de verdeling van de pensioenrechten.