Zoeken binnen Mediatonborger.nl

Scheiden zonder kinderen

De eerste bespreking

U heeft alle informatie ontvangen en de mediation kan starten. Een spannend moment. We zullen eerst kort met elkaar kennismaken, voordat we inhoudelijk gaan bekijken wat er geregeld moet worden. Na de kennismaking start de mediation door het ondertekenen van de mediationovereenkomst. We zullen dan gezamenlijk inventariseren wat er geregeld moet worden en of er dringende zaken besproken moeten worden. We stellen in overleg met elkaar de agenda vast. Wat er geregeld moet worden verschilt of u gehuwd bent of dat u ongehuwd samenwonend bent.

U bent gehuwd of geregistreerd als partner, en u heeft geen minderjarige kinderen

De enige reden om een huwelijk (daar waar over huwelijk wordt gesproken wordt tevens bedoelt een geregistreerd partnerschap) te ontbinden is duurzame ontwrichting van de relatie. Alleen de rechter is bevoegd om te beslissen of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht. De rechter heeft een document nodig waarin is opgenomen dat uw huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit document heet het echtscheidingsconvenant. In het echtscheidingsconvenant staan verder nog afspraken over de financiën, de eigenwoning, partneralimentatie, pensioenen etc. ten tijde van het huwelijk, maar ook hoe het vermogen, de eigenwoning, pensioenen worden verdeeld na de ontbinding van het huwelijk.

Kortom wat moet er geregeld worden:

  • berekening van partneralimentatie;
  • verdeling van de inboedelgoederen;
  • verdeling van het gemeenschappelijk vermogen;
  • verdeling of verkoop van de eigen woning;
  • verdeling van pensioenrechten.

Als u over alle voor u van belang zijnde zaken overeenstemming heeft bereikt, dan worden deze afspraken vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Tevens ontvangt u een financieel overzicht van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Na het ondertekenen van het convenant wordt deze naar de Rechtbank verzonden. De rechter doet ongeveer binnen twee maanden uitspraak over de scheiding. Daarna ontvangt u nog een berustingsverklaring. Deze verklaring moet u beiden ondertekenen. Nadat deze zijn ingeschreven bij de gemeente waar u bent gehuwd, is uw huwelijk ontbonden.