Zoeken binnen Mediatonborger.nl

Tarieven

Alles in één pakket of uur tarief

uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 155,00 per uur, excl. BTW.

Indien u gaat scheiden moet u er rekening mee houden dat de Rechtbank ook kosten zal berekenen, het griffierecht, en daarnaast bent u nog een bedrag kwijt voor het indienen van het verzoekschrift, totaal zijn deze kosten € 530,00 (incl. BTW), tenzij partijen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kan het tarief lager uitvallen.

alles in één-pakket scheiden

De vergoeding die u betaalt voor het alles in één pakket is een vast bedrag. Bij scheiding zijn de kosten van de Rechtbank en de indiening van het verzoekschrift bij de prijs in begrepen….

U maakt de keuze afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw eigen wensen. Voorafgaand aan het mediationtraject ontvangt u informatie over te betalen kosten. Zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Wellicht worden de kosten van de mediation gedekt door die verzekering. Het is de verwachting dat op niet al te lange termijn MediationBorger ook gaat werken met gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad van de Rechtsbijstand.

alles in één-pakket erven

De vergoeding die u betaalt voor het alles in één pakket is een vast bedrag. Indien u een nalatenschap beneficiair wenst te aanvaarden dan komen de kosten die de Rechtbank zal berekenen voor uw eigen rekening.

Tot het alles in één pakket erven behoren de volgende zaken:

 • het laten verzorgen van het opstellen van de verklaring van erfrecht (dit moet door een notaris worden gedaan);
 • het regelen van beneficiaire aanvaarding;
 • het verzorgen van correspondentie met erfgenamen.
 • een inventarisatie maken van het vermogen;
 • het aanschrijven van instellingen en instanties;
 • de aangifte erfbelasting maken;
 • de inkomstenbelastingaangifte maken in verband met overlijden;
 • de verdeling van de inboedelgoederen;
 • de verdeling van de overige goederen;
 • indien gewenst kunnen er afspraken worden gemaakt over het leeghalen en de verkoop van de woning.
 • maandelijks ontvangt u een helder overzicht met de stand van zaken.

freelance kandidaat-notaris

Wilt u als notaris gebruik maken van mijn specialistische kennis, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen, zodat er nader afspraken kunnen worden gemaakt over de beschikbaarheid en de daar tegenoverstaande vergoeding.